Zonnepanelen in Stekene (2010)

//Zonnepanelen in Stekene (2010)
Zonnepanelen in Stekene (2010) 2017-10-25T16:44:50+00:00

Project Description

Zonnepanelen

Op deze woning in het landelijke Stekene werden vrij recent zonnepanelen geïnstalleerd. Om de elektriciteits productie van de zonnepanelen optimaal te gaan benutten was de bouwheer op zoek naar een domotica systeem. Temeer omdat een groot deel van de elektriciteit gebruikt wordt voor het aansturen van de zwemvijverpompen (5 stuks met een totaalvermogen van 1.375W).

De eigenaar wou via de domotica zijn energieverbruik gaan optimaliseren door de pompen niet meer continue maar in een wisselend regime te laten werken. Aanvullend kon de domotica ook gebruikt worden om de verwarming in de veranda te sturen. Mits de eigenaar veel in het buitenland vertoeft stond hij er op om alles via zijn iPhone te kunnen opvolgen.

Zwembad sturing

Om een goede zwemwaterkwaliteit te krijgen en te behouden is het noodzakelijk dat de zwemvijverpompen minimaal enkele uren per dag draaien. Hierdoor blijft het water in beweging en kan het natuurlijke filterbassin het water voldoende spoelen en zuiveren. Aangezien er geen sturing aanwezig was draaiden de vijf pompen met een totaal vermogen van 1.375W 24h op 24h wat natuurlijk een hoop geld koste. De zonnepanelen brachten hier wel wat soelaas maar het was zeker niet de bedoeling om deze enkel hiervoor te gaan gebruiken. Via de Qbus domotica hebben we een sturing uitgewerkt waarbij we de pompen telkens in paren werken gedurende een bepaalde tijd. Hierdoor zijn we erin geslaagd om 30% van het energieverbruik te reduceren mits behoud van de zwemwaterkwaliteit.

Via de Eqoweb interface kan de eigenaar ook ten allen tijde de pompen extra aansturen mocht blijken dat de waterkwaliteit achteruit gaat.

Verwarming

Mits er nu toch een Qbus domotica installatie in huis is werd er terzelfdertijd ook voor geopteerd om de elektrische verwarming in de veranda te gaan sturen. De bouwheer kan dan zelf bepalen via de domotica wanneer en hoe lang de elektrische accumulatoren mogen opladen. Een ingebouwde kloktijd stuurt op het juiste moment de verwarming aan zodat het altijd gezellig warm is in de veranda.

De bouwheer was enorm gecharmeerd door het gebruiksgemak van de Qbus Eqoweb server. Hiermee kan hij, maar ook zijn vrouw en kinderen, via hun smartphone de verwarming in de veranda sturen. In de toekomst zullen wellicht ook de rolluiken op het Qbus systeem worden aangesloten.

 

Samen met Domotics@Home het is gelukt om de aansturing van de zwemvijverpompen optimaal af te stemmen op de energieproductie van de zonnepanelen. Dit bespaart mij enkele honderden euro’s per jaar.
Patrick, Stekene (2010)